18 April – Europese Dag van de Rechten van de Patiënt

Europese Dag van de Rechten van de Patiënt

Op 18 april vieren we de Europese Dag van de Rechten van de Patiënt, een belangrijke gelegenheid om bewustzijn te creëren over de rechten van mensen die medische zorg ontvangen. Deze dag herinnert ons eraan dat patiënten recht hebben op kwalitatieve zorg, informatie, toestemming en respect voor hun waardigheid en privacy. Het is een tijd om te benadrukken dat patiënten actieve deelnemers moeten zijn in beslissingen over hun gezondheid en behandeling. Ook benadrukt deze dag het belang van open communicatie tussen patiënten en zorgverleners, waarbij informatie duidelijk wordt uitgewisseld en begrepen. Laten we op deze dag niet alleen stilstaan bij de rechten van patiënten, maar ook streven naar een gezondheidszorgsysteem dat deze rechten in de praktijk waarborgt en respecteert.