2 April – Wereld Autismedag

Wereld Autismedag

Op 2 april komen mensen over de hele wereld samen om bewustzijn te creëren voor autisme, een neurologische ontwikkelingsstoornis die invloed heeft op communicatie, sociale interactie en gedragspatronen. Wereld Autismedag is een gelegenheid om begrip, acceptatie en inclusie te bevorderen voor mensen met autisme. Door middel van educatieve evenementen, campagnes en initiatieven worden de uitdagingen waarmee mensen met autisme en hun families worden geconfronteerd belicht. Het doel is om de samenleving te informeren, stereotypes te doorbreken en een wereld te creëren waarin iedereen met autisme de kans krijgt om zijn volledige potentieel te bereiken. Het is een dag van solidariteit en empowerment, waarin we streven naar een meer inclusieve en ondersteunende samenleving voor mensen met autisme.