4 April – Wereld Zwerfdierendag

Wereld Zwerfdierendag

Op 4 april vieren we Wereld Zwerfdierendag, een dag gewijd aan het bewustzijn rond zwerfdieren over de hele wereld. Het is een gelegenheid om stil te staan bij de miljoenen dieren die zwerven zonder thuis of liefdevolle verzorging. Op deze dag worden verschillende initiatieven genomen om de problemen waarmee zwerfdieren worden geconfronteerd onder de aandacht te brengen en om oplossingen te vinden. Mensen worden aangemoedigd om zwerfdieren te adopteren, te helpen bij het verzorgen van hen in opvangcentra of simpelweg bewustwording te creëren over het belang van sterilisatie en castratie om de populatie zwerfdieren te verminderen. Wereld Zwerfdierendag herinnert ons eraan om compassie te tonen en te streven naar een wereld waarin geen enkel dier zonder liefde en een thuis hoeft te zwerven.