7 April – Wereldgezondheidsdag

Wereldgezondheidsdag

Op 7 april vieren we Wereldgezondheidsdag, een dag die wereldwijd wordt erkend om bewustwording te creëren over belangrijke gezondheidskwesties. Dit jaar staat de dag in het teken van een specifiek gezondheidsthema, waarbij de nadruk kan liggen op preventie, behandeling of bewustwording. Het is een gelegenheid om te reflecteren op de uitdagingen waarmee de wereld op het gebied van gezondheid wordt geconfronteerd, en om samen te werken aan oplossingen die de gezondheid en het welzijn van mensen over de hele wereld bevorderen. Wereldgezondheidsdag herinnert ons eraan dat gezondheid een kostbaar goed is dat we moeten koesteren en beschermen, niet alleen op deze dag, maar elke dag van het jaar.