8 April – Wereld-Romadag

Wereld-Romadag

8 april is Wereld-Romadag, een dag gewijd aan het eren van de Romagemeenschap over de hele wereld. Het is een gelegenheid om de rijke cultuur, tradities en bijdragen van de Roma aan de samenleving te erkennen en te vieren. Het biedt ook een kans om bewustzijn te vergroten over de uitdagingen waarmee de Roma worden geconfronteerd, zoals discriminatie, vooroordelen en sociale uitsluiting. Wereld-Romadag herinnert ons eraan om diversiteit te omarmen en gelijkheid voor alle gemeenschappen na te streven. Laten we op deze dag solidariteit tonen en streven naar een wereld waarin alle culturen en etnische groepen worden gerespecteerd en gewaardeerd.