9 Augustus – Dag van de Inheemse Volken

Op 9 augustus vieren we de Dag van de Inheemse Volken, een dag gewijd aan het erkennen, respecteren en vieren van de culturen, tradities, talen en rechten van inheemse gemeenschappen over de hele wereld.

Deze dag herinnert ons eraan dat inheemse volken een essentiële rol spelen in het behoud van biodiversiteit, ecologisch evenwicht en culturele diversiteit. Het is een gelegenheid om de unieke bijdragen van inheemse gemeenschappen aan onze samenlevingen te erkennen en om solidariteit te tonen met hun strijd voor zelfbeschikking, landrechten, culturele erkenning en sociale rechtvaardigheid.

Inheemse volken worden vaak geconfronteerd met uitdagingen zoals discriminatie, marginalisatie, landroof en verlies van traditionele manieren van leven. Op de Dag van de Inheemse Volken worden verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder culturele festivals, traditionele ceremonies, discussiepanels en demonstraties, om bewustzijn te vergroten over deze kwesties en om steun te bieden aan inheemse gemeenschappen.

Het is belangrijk om te streven naar een wereld waarin de rechten en het welzijn van inheemse volken worden gerespecteerd en beschermd, waarin hun stemmen worden gehoord en hun culturele erfgoed wordt gewaardeerd. Door de Dag van de Inheemse Volken te erkennen en te vieren, kunnen we bijdragen aan het bevorderen van inclusie, respect en rechtvaardigheid voor alle mensen, ongeacht hun achtergrond.