18 Juli – Nelson Mandela-dag

Op 18 juli vieren we Nelson Mandela-dag, een dag ter ere van de verjaardag van Nelson Mandela, een iconische leider en voorvechter van gerechtigheid, vrede en verzoening. Deze dag herdenkt niet alleen zijn buitengewone leven en nalatenschap, maar roept ook op tot actie om zijn visie op een rechtvaardige en inclusieve samenleving voort te zetten.

Nelson Mandela-dag herinnert ons eraan dat we allemaal een rol te spelen hebben in het bevorderen van vrede, verzoening en gelijkheid, net zoals Mandela dat deed tijdens zijn leven. Het moedigt aan tot het tonen van mededogen, het aanpakken van onrechtvaardigheid en het bijdragen aan positieve verandering in onze gemeenschappen en wereldwijd.

Op deze dag worden mensen aangemoedigd om vrijwilligerswerk te doen, goede daden te verrichten en bij te dragen aan het algemeen welzijn, in lijn met de waarden en principes die Nelson Mandela belichaamde. Het is een gelegenheid om te reflecteren op zijn erfenis en ons te inspireren om zijn visie van een betere wereld voort te zetten.