12 Juni – Internationale Dag tegen Kinderarbeid

Op 12 juni vieren we de Internationale Dag tegen Kinderarbeid, een dag gewijd aan het uitbannen van kinderarbeid wereldwijd. Kinderarbeid is een ernstige schending van de rechten van het kind en belemmert de ontwikkeling, educatie en gezondheid van miljoenen kinderen over de hele wereld.

De Internationale Dag tegen Kinderarbeid herinnert ons eraan dat alle kinderen het recht hebben om veilig op te groeien, onderwijs te volgen en te genieten van hun kindertijd. Het roept op tot actie om kinderarbeid te voorkomen en te bestrijden door middel van beleid, wetgeving, educatie en economische ondersteuning voor kwetsbare gezinnen.

Op deze dag kunnen we onze steun betuigen aan organisaties en initiatieven die zich inzetten voor de bestrijding van kinderarbeid, zowel lokaal als wereldwijd. We kunnen ook bewustwording vergroten over de oorzaken en gevolgen van kinderarbeid en pleiten voor maatregelen die de rechten en het welzijn van kinderen beschermen.