15 Juni – Internationale dag tegen Ouderenmishandeling

Op 15 juni vieren we de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling, een dag gewijd aan het bewustzijn en de preventie van misbruik, verwaarlozing en geweld tegen ouderen. Ouderenmishandeling is een ernstige schending van de rechten en waardigheid van ouderen en kan vele vormen aannemen, waaronder fysiek, psychologisch, seksueel en financieel misbruik, evenals verwaarlozing.

De Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling roept op tot actie om ouderenmishandeling te voorkomen, te herkennen en aan te pakken. Het is een gelegenheid om bewustwording te vergroten over de tekenen van ouderenmishandeling en om steun te bieden aan ouderen die slachtoffer zijn geworden.

Op deze dag kunnen we onze steun betuigen aan organisaties en initiatieven die werken aan de preventie en bestrijding van ouderenmishandeling, en kunnen we onze stem laten horen om de rechten en waardigheid van ouderen te beschermen. We kunnen ook educatieve programma’s bevorderen om bewustzijn te vergroten en te pleiten voor maatregelen die ouderenmishandeling voorkomen en bestraffen.