15 Juni – Internationale dag van de wind

Op 15 juni vieren we de Internationale Dag van de Wind, een dag gewijd aan het erkennen van de kracht en het potentieel van windenergie als duurzame bron van energie. Windenergie speelt een belangrijke rol in de overgang naar schone en hernieuwbare energiebronnen en draagt bij aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en de strijd tegen klimaatverandering.

De Internationale Dag van de Wind herinnert ons eraan om de voordelen van windenergie te vieren en te bevorderen. Het moedigt aan tot investeringen in windenergieprojecten, innovatie in windenergietechnologieën en het creëren van een gunstig beleidsklimaat voor de groei van windenergie.

Op deze dag kunnen we bewustwording vergroten over de voordelen van windenergie en het belang van een duurzame energietoekomst. We kunnen ook onze steun betuigen aan initiatieven die zich inzetten voor de ontwikkeling en uitbreiding van windenergie, en pleiten voor beleidsmaatregelen die investeringen in schone energiebronnen bevorderen.