17 Juni – Werelddag voor de bestrijding van woestijnvorming en droogte

Op 17 juni vieren we de Werelddag voor de bestrijding van woestijnvorming en droogte, een dag gewijd aan het vergroten van bewustzijn over de ernstige problemen veroorzaakt door woestijnvorming en droogte en het bevorderen van maatregelen om deze uitdagingen aan te pakken. Woestijnvorming en droogte hebben verwoestende gevolgen voor het milieu, de landbouw, de economie en de menselijke gezondheid wereldwijd.

De Werelddag voor de bestrijding van woestijnvorming en droogte herinnert ons eraan dat deze problemen dringend moeten worden aangepakt om de levens en middelen van bestaan van miljoenen mensen te beschermen. Het roept op tot actie om de bodemerosie te verminderen, de biodiversiteit te behouden, duurzaam landgebruik te bevorderen en de kwetsbaarheid voor droogte te verminderen.

Op deze dag kunnen we bewustwording vergroten over de oorzaken en gevolgen van woestijnvorming en droogte, en onze steun betuigen aan initiatieven die werken aan het herstel van gedegradeerde gebieden, de bescherming van ecosystemen en de opbouw van veerkrachtige gemeenschappen tegen droogte.