21 Juni – Dag van de wereldvrede en het gebed

Op 21 juni vieren we de Dag van de Wereldvrede en het Gebed, een dag gewijd aan het bevorderen van vrede, verdraagzaamheid en begrip tussen alle mensen en gemeenschappen over de hele wereld. Het is een gelegenheid om samen te komen, te bidden en te mediteren voor vrede en harmonie, en om te streven naar een wereld waarin conflicten worden opgelost door dialoog en samenwerking.

De Dag van de Wereldvrede en het Gebed herinnert ons eraan dat vrede begint bij onszelf en zich verspreidt naar anderen door liefde, respect en mededogen. Het moedigt aan tot het overbruggen van verschillen, het aanpakken van onrechtvaardigheid en het bouwen aan een wereld waarin iedereen gelijke kansen heeft en in vrede kan leven.

Op deze dag kunnen we ons verbinden tot vreedzame oplossingen voor conflicten, zowel lokaal als internationaal, en onze stem laten horen voor vrede en gerechtigheid. We kunnen ook deelnemen aan interreligieuze en interculturele evenementen, gebedsbijeenkomsten en vredesmarsen om onze toewijding aan vrede te tonen.