21 Juni – Wereld ALS-dag

Op 21 juni herdenken we Wereld ALS-dag, een dag gewijd aan het vergroten van bewustzijn over amyotrofische laterale sclerose (ALS), een progressieve neurologische aandoening die motorische neuronen aantast en leidt tot spierzwakte, verlamming en uiteindelijk tot ademhalingsproblemen en overlijden.

Wereld ALS-dag herinnert ons eraan om solidariteit te tonen met mensen die leven met ALS, evenals hun families en verzorgers. Het moedigt aan tot steun voor onderzoek naar de oorzaken en behandelingen van ALS, evenals naar manieren om de kwaliteit van leven van mensen met ALS te verbeteren.

Op deze dag kunnen we onze steun betuigen aan ALS-patiënten door middel van bewustmakingscampagnes, fundraisers, en het delen van verhalen van hoop en moed. We kunnen ook pleiten voor meer middelen en aandacht voor ALS-onderzoek en zorg, en ons inzetten voor een wereld waarin ALS uiteindelijk verslagen wordt.