21 Juni – Wereldhumanismedag

Op 21 juni vieren we Wereldhumanismedag, een dag gewijd aan het bevorderen van humanistische waarden zoals menselijke waardigheid, gelijkheid, vrijheid en verantwoordelijkheid. Humanisme is een levensbeschouwing die de nadruk legt op de waarde en waardigheid van het individu, zonder te vertrouwen op religie of bovennatuurlijke overtuigingen.

Wereldhumanismedag herinnert ons eraan dat we als mensen met elkaar verbonden zijn en een gedeelde verantwoordelijkheid hebben voor het welzijn van elkaar en van onze planeet. Het moedigt aan tot kritisch denken, tolerantie, empathie en actie om sociale rechtvaardigheid, gelijkheid en vrede te bevorderen.

Op deze dag kunnen we humanistische principes vieren door acties te ondernemen die bijdragen aan een meer rechtvaardige, inclusieve en humane samenleving. Dit kan variëren van het ondersteunen van mensenrechten en sociale rechtvaardigheid tot het bevorderen van wetenschap, onderwijs en het welzijn van alle mensen.