26 Juni – Dag van het Handvest van de Verenigde Naties

Op 26 juni vieren we de Dag van het Handvest van de Verenigde Naties, een dag gewijd aan het herdenken van de oprichting van de Verenigde Naties en het Handvest van de Verenigde Naties, dat op 26 juni 1945 werd ondertekend door vertegenwoordigers van 50 landen in San Francisco.

De Dag van het Handvest van de Verenigde Naties herinnert ons eraan dat de Verenigde Naties zijn opgericht met als doel vrede, veiligheid, samenwerking en ontwikkeling te bevorderen en te handhaven. Het Handvest van de Verenigde Naties dient als een fundamenteel document van internationaal recht en legt de grondbeginselen vast van het streven naar vreedzame oplossingen voor geschillen en het respecteren van de mensenrechten.

Op deze dag kunnen we de prestaties van de Verenigde Naties vieren in het bevorderen van vrede, veiligheid en ontwikkeling over de hele wereld. Het is ook een gelegenheid om ons te herinneren aan de uitdagingen waarmee de wereld nog steeds wordt geconfronteerd en om onze steun te betuigen aan de inspanningen van de Verenigde Naties om deze uitdagingen aan te pakken.