26 Juni – Internationale Dag ter bestrijding van misbruik van en onwettige handel in drugs

Op 26 juni vieren we de Internationale Dag ter bestrijding van misbruik van en onwettige handel in drugs, een dag gewijd aan het vergroten van bewustzijn over de schadelijke gevolgen van drugsgebruik en de strijd tegen drugsmisbruik en illegale drugshandel wereldwijd.

Deze dag herinnert ons eraan dat drugsgebruik en drugshandel ernstige problemen zijn die individuen, families en gemeenschappen treffen, met verstrekkende gevolgen voor de gezondheid, veiligheid en welzijn van mensen over de hele wereld.

Op de Internationale Dag ter bestrijding van misbruik van en onwettige handel in drugs kunnen we bewustwording vergroten over de risico’s van drugsgebruik, educatieve programma’s bevorderen om mensen te informeren over de gevolgen van drugsverslaving, en pleiten voor preventie, behandeling en rehabilitatie van mensen die worstelen met drugsverslaving.