26 Juni – Internationale Dag van de Verenigde Naties voor slachtoffers van foltering

Op 26 juni herdenken we de Internationale Dag van de Verenigde Naties voor slachtoffers van foltering, een dag gewijd aan het erkennen van de ernstige schendingen van de mensenrechten die plaatsvinden door middel van foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen.

Deze dag herinnert ons eraan dat foltering een onaanvaardbare praktijk is die in strijd is met het internationaal recht en de fundamentele menselijke waardigheid. Het roept op tot actie om slachtoffers van foltering te steunen, gerechtigheid te eisen voor daders en preventieve maatregelen te nemen om foltering in alle vormen uit te bannen.

Op de Internationale Dag van de Verenigde Naties voor slachtoffers van foltering kunnen we onze solidariteit betuigen aan slachtoffers van foltering en hun families, door middel van educatieve evenementen, bewustmakingscampagnes en steun aan organisaties die werken aan de bescherming van slachtoffers en de bestraffing van daders.