4 Juni – Internationale dag van de kinderen die slachtoffer zijn van agressie

Op 4 juni vieren we de Internationale Dag van de Kinderen die Slachtoffer zijn van Agressie, een dag gewijd aan het erkennen en ondersteunen van kinderen die het slachtoffer zijn geworden van geweld en agressie in al zijn vormen. Deze dag herinnert ons eraan dat elk kind het recht heeft om veilig op te groeien, beschermd te worden tegen geweld en mishandeling, en de kans te krijgen om in een liefdevolle en ondersteunende omgeving te gedijen.

De Internationale Dag van de Kinderen die Slachtoffer zijn van Agressie roept op tot actie om geweld tegen kinderen te voorkomen en te bestrijden, en om de nodige ondersteuning te bieden aan kinderen die slachtoffer zijn geworden. Het benadrukt het belang van bewustwording, educatie en preventie om de cyclus van geweld te doorbreken en kinderen te helpen herstellen van traumatische ervaringen.

Op deze dag kunnen we onze steun betuigen aan kinderen die slachtoffer zijn geworden van agressie door naar hen te luisteren, hen te geloven en hen te voorzien van de nodige zorg en hulpbronnen om te genezen en te herstellen. We kunnen ook pleiten voor strengere wetten en beleidsmaatregelen ter bescherming van kinderen tegen geweld en mishandeling.