5 Juni – Wereldmilieudag

Op 5 juni vieren we Wereldmilieudag, een dag gewijd aan het vergroten van bewustzijn en actie voor milieubescherming en duurzaamheid wereldwijd. Deze dag herinnert ons eraan dat de gezondheid van onze planeet van cruciaal belang is voor het welzijn van alle levende wezens, inclusief de mensheid.

Wereldmilieudag roept op tot actie om bedreigingen voor het milieu aan te pakken, zoals klimaatverandering, ontbossing, vervuiling en verlies van biodiversiteit. Het moedigt individuen, gemeenschappen, bedrijven en overheden aan om duurzame praktijken te omarmen, zoals energiebesparing, recycling, natuurbehoud en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Op deze dag kunnen we onze betrokkenheid tonen bij milieubescherming door deel te nemen aan opruimacties, milieueducatie te bevorderen, duurzame keuzes te maken in ons dagelijks leven en ons in te zetten voor beleidsmaatregelen die het milieu beschermen en bevorderen.