8 juni – Wereldoceanendag

Op 8 juni vieren we Wereldoceanendag, een dag gewijd aan het erkennen en beschermen van de oceanen, die een essentiële rol spelen in het in stand houden van het leven op aarde. De oceanen zijn bronnen van biodiversiteit, voedsel, zuurstof, en reguleren het klimaat, maar ze worden ook geconfronteerd met ernstige bedreigingen zoals vervuiling, overbevissing, klimaatverandering en verlies van habitat.

Wereldoceanendag roept op tot actie om de gezondheid van de oceanen te behouden en te herstellen. Het moedigt aan tot bewustwording over de waarde van oceanen, het belang van mariene beschermde gebieden en duurzaam visserijbeheer, en het verminderen van de vervuiling van plastic en andere schadelijke stoffen.

Op deze dag kunnen we onze betrokkenheid tonen bij het behoud van oceanen door deel te nemen aan opruimacties op stranden, educatieve evenementen bij te wonen, duurzame keuzes te maken in ons dagelijks leven en onze steun te betuigen aan initiatieven die werken aan het behoud van oceanen en mariene ecosystemen.