21 Maart – Internationale Dag voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie

Internationale Dag voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie

Op 21 maart herdenken we wereldwijd de Internationale Dag voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie. Deze dag staat symbool voor de inzet om discriminatie op basis van ras en etniciteit uit te bannen en gelijkheid voor iedereen te bevorderen. Het herinnert ons eraan dat ongeacht onze huidskleur, afkomst of achtergrond, we allemaal gelijkwaardig zijn en het recht hebben om met respect en waardigheid behandeld te worden. Het is een gelegenheid om bewustzijn te vergroten, solidariteit te tonen en samen te werken aan een wereld waarin racisme geen plaats heeft. Laten we op deze dag samen verenigd staan in de strijd tegen rassendiscriminatie en streven naar een samenleving gebouwd op begrip, tolerantie en gelijkheid voor iedereen.