15 Mei – Internationale Dag van het Gezin

Op 15 mei vieren we de Internationale Dag van het Gezin, een dag waarop we de waarde en het belang van families wereldwijd erkennen. Het gezin vormt de basis van de samenleving en speelt een cruciale rol in het welzijn en de ontwikkeling van individuen en gemeenschappen.

De Internationale Dag van het Gezin is een gelegenheid om de diversiteit van gezinsstructuren te vieren en de onderlinge verbondenheid en liefde binnen families te benadrukken. Het herinnert ons eraan om de banden tussen ouders en kinderen, broers en zussen, grootouders en kleinkinderen te koesteren en te versterken.

Op deze dag moedigen we ook aan tot acties die gezinnen ondersteunen en hun welzijn bevorderen, zoals toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en sociale voorzieningen. We streven naar een wereld waarin alle gezinnen de nodige steun en hulpbronnen hebben om te gedijen en te bloeien.