3 Mei – Internationale Dag van de Persvrijheid

Internationale Dag van de Persvrijheid

Op 3 mei vieren we wereldwijd de Internationale Dag van de Persvrijheid, een dag die gewijd is aan het belang van een vrije pers in elke samenleving. Deze dag herinnert ons eraan dat persvrijheid een essentiële pijler is van democratie en een cruciale rol speelt bij het waarborgen van transparantie, verantwoording en vrijheid van meningsuiting. Het is een gelegenheid om journalisten te eren die vaak grote risico’s nemen om de waarheid aan het licht te brengen en om persvrijheid te bevorderen in gebieden waar het onderdrukt wordt. Het is tevens een moment van reflectie over de uitdagingen waarmee journalisten wereldwijd worden geconfronteerd, zoals censuur, bedreigingen en geweld. Op deze dag komen mensen samen om solidariteit te tonen met journalisten en om het belang van persvrijheid te benadrukken als fundament van een rechtvaardige en democratische samenleving.