31 Mei – Werelddag zonder Tabak

Op 31 mei vieren we de Werelddag zonder Tabak, een dag gewijd aan het vergroten van bewustzijn over de gevaren van tabaksgebruik en het promoten van een rookvrije levensstijl. Tabaksgebruik is een van de belangrijkste oorzaken van vroegtijdige sterfte en ziekte wereldwijd, en het veroorzaakt een breed scala aan gezondheidsproblemen, waaronder kanker, hart- en vaatziekten en ademhalingsaandoeningen.De Werelddag zonder Tabak herinnert ons eraan om de schadelijke effecten van tabak te vermijden en te bestrijden, zowel voor onze eigen gezondheid als voor die van anderen om ons heen. Het is een gelegenheid om de verslaving aan tabak te doorbreken, te streven naar een rookvrije omgeving en te pleiten voor effectief tabaksontmoedigingsbeleid.Op deze dag kunnen we onze steun betuigen aan rokers die willen stoppen en hen aanmoedigen om hulp en ondersteuning te zoeken bij het stoppen met roken. We kunnen ook onze steun betuigen aan initiatieven die zich inzetten voor de preventie van tabaksgebruik, zoals voorlichtingscampagnes en beleidsmaatregelen die tabaksreclame beperken en de toegang tot tabaksproducten beperken.