6 Mei – Dag van het Vrije Woord

Dag van het Vrije Woord

Op 6 mei vieren we de Dag van het Vrije Woord, een dag gewijd aan het belang van vrije meningsuiting en expressie. Deze dag herinnert ons eraan dat het recht om vrij te spreken en onze gedachten te uiten een essentieel element is van een vrije en democratische samenleving. Het Vrije Woord is een krachtig instrument dat de basis vormt voor open debat, kritisch denken en intellectuele groei. Het herinnert ons er ook aan dat we moeten blijven strijden tegen censuur en onderdrukking van meningsuiting, waar ook ter wereld. Op deze dag vieren we niet alleen de vrijheid van het individu om zijn of haar gedachten te uiten, maar ook het belang van het luisteren naar diverse stemmen en het respecteren van verschillende standpunten, waardoor we een inclusieve en welvarende samenleving kunnen bevorderen.