9 Mei – Europadag

Op 9 mei vieren we Europadag, een dag die symbool staat voor vrede, eenheid en samenwerking binnen Europa. Deze dag herdenkt de historische verklaring van de Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman op 9 mei 1950, waarin hij pleitte voor een nieuwe vorm van politieke samenwerking die zou leiden tot de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de voorloper van de Europese Unie.

Europadag is een gelegenheid om de waarden van Europese eenheid, solidariteit en diversiteit te vieren. Het herinnert ons eraan dat ondanks onze verschillen, we als Europese naties samenwerken voor vrede, welvaart en stabiliteit in de regio. Het benadrukt ook het belang van democratie, mensenrechten en de rechtsstaat als fundamenten van de Europese samenleving.

Op Europadag worden verschillende evenementen georganiseerd, van culturele festiviteiten tot politieke bijeenkomsten, om de Europese eenheid te vieren en de banden tussen Europese landen te versterken. Laten we op deze dag onze trots tonen voor het Europese project en ons blijven inzetten voor een sterker, veerkrachtiger en inclusiever Europa.