31 Mei – Werelddag zonder Tabak

Op 31 mei vieren we de Werelddag zonder Tabak, een dag gewijd aan het vergroten van bewustzijn over de gevaren van tabaksgebruik en het promoten van een rookvrije levensstijl. Tabaksgebruik is een van de belangrijkste oorzaken van vroegtijdige sterfte en ziekte wereldwijd, en het veroorzaakt een breed scala aan gezondheidsproblemen, waaronder kanker, hart- en vaatziekten en ademhalingsaandoeningen.De Werelddag zonder Tabak herinnert ons eraan om de schadelijke effecten van tabak te vermijden en te bestrijden, zowel voor onze eigen gezondheid als voor die van anderen om ons heen. Het is een gelegenheid om de verslaving aan tabak te doorbreken, te streven naar een rookvrije omgeving en te pleiten voor effectief tabaksontmoedigingsbeleid.Op deze dag kunnen we onze steun betuigen aan rokers die willen stoppen en hen aanmoedigen om hulp en ondersteuning te zoeken bij het stoppen met roken. We kunnen ook onze steun betuigen aan initiatieven die zich inzetten voor de preventie van tabaksgebruik, zoals voorlichtingscampagnes en beleidsmaatregelen die tabaksreclame beperken en de toegang tot tabaksproducten beperken.

26 Mei – Dag van het Gescheiden Kind

Op 26 mei vieren we de Dag van het Gescheiden Kind, een dag gewijd aan het erkennen en ondersteunen van kinderen die te maken hebben gehad met de scheiding van hun ouders. Een scheiding kan een ingrijpende gebeurtenis zijn voor kinderen, met emotionele, sociale en praktische uitdagingen.

De Dag van het Gescheiden Kind herinnert ons eraan om de behoeften en gevoelens van kinderen in echtscheidingssituaties serieus te nemen en hen te ondersteunen tijdens deze moeilijke overgang. Het benadrukt het belang van open communicatie, begrip en stabiliteit voor het welzijn van kinderen.

Op deze dag kunnen we kinderen die te maken hebben gehad met scheiding extra aandacht geven en een luisterend oor bieden. Het is ook een gelegenheid om ouders aan te moedigen om samen te werken in het belang van hun kinderen en om hen te voorzien van de liefde, steun en stabiliteit die ze nodig hebben om veerkrachtig en gezond op te groeien.

25 Mei – Dag van Afrika

Op 25 mei vieren we de Dag van Afrika, een dag gewijd aan het herdenken van de oprichting van de Afrikaanse Eenheid, nu bekend als de Afrikaanse Unie, op 25 mei 1963. Deze dag is een viering van de Afrikaanse identiteit, diversiteit, en prestaties, evenals een gelegenheid om te streven naar eenheid, vrede, en ontwikkeling op het Afrikaanse continent.

De Dag van Afrika benadrukt het belang van solidariteit en samenwerking tussen Afrikaanse landen om gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken, zoals armoede, ziekte, conflicten, en klimaatverandering. Het is ook een gelegenheid om de rijke cultuur, geschiedenis, en bijdragen van Afrika aan de wereld te vieren.

Op deze dag kunnen we de successen en vooruitgang vieren die Afrika heeft geboekt op het gebied van economische groei, democratie, en sociale ontwikkeling, evenals reflecteren op de uitdagingen en kansen die nog steeds voor ons liggen.

25 Mei – Handdoekdag (towel day)


Op 25 mei vieren we Handdoekdag, ook bekend als Towel Day, ter ere van de legendarische Britse schrijver Douglas Adams, auteur van de iconische sciencefictionreeks “The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy”. In deze serie wordt de handdoek beschreven als een van de meest nuttige items voor een intergalactische reiziger.

Handdoekdag herinnert ons eraan om de handdoek te eren als een symbool van avontuur, humor en praktisch denken. Volgens Douglas Adams is een handdoek onmisbaar voor elke reiziger, omdat het veelzijdig is en vele problemen kan oplossen, van het drogen van natte handen tot het beschermen tegen ruimtegevaar.

Op Handdoekdag dragen fans van “The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy” trots een handdoek bij zich, als eerbetoon aan de verbeeldingskracht en humor van Douglas Adams. Het is een dag van viering en gemeenschap onder liefhebbers van zijn werk, die de unieke filosofieën en avonturen van de serie waarderen.

20 Mei – Annie M.G. Schmidt-dag

Op 20 mei vieren we de Annie M.G. Schmidt-dag, een dag gewijd aan het eren en herdenken van de Nederlandse schrijfster Annie M.G. Schmidt, die bekend staat om haar iconische kinderboeken, gedichten, en televisieseries. Annie M.G. Schmidt heeft generaties lang lezers en kijkers vermaakt en geïnspireerd met haar creatieve verhalen en levendige personages.

De Annie M.G. Schmidt-dag is een gelegenheid om haar buitengewone bijdragen aan de Nederlandse literatuur en cultuur te vieren. Haar werk heeft niet alleen het plezier in lezen bevorderd, maar ook belangrijke thema’s aangesneden zoals vriendschap, fantasie, en het ontdekken van de wereld.

17 Mei – Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie

Op 17 mei vieren we de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, een dag gewijd aan het bestrijden van discriminatie, vooroordelen en geweld tegen mensen van de LGBTQ+-gemeenschap. Homofobie en transfobie verwijzen naar de afkeer, vijandigheid en discriminatie tegen homoseksuele, lesbische, biseksuele, transgender en queer mensen.

De Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie herinnert ons eraan dat iedereen het recht heeft om vrij en zonder angst te leven, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of expressie. Het benadrukt ook het belang van gelijke rechten, bescherming en acceptatie voor alle leden van de LGBTQ+-gemeenschap.

Op deze dag moedigen we aan tot bewustwording, educatie en solidariteit met LGBTQ+-mensen over de hele wereld. We streven naar een samenleving waarin iedereen wordt gerespecteerd en geaccepteerd, ongeacht hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

17 Mei – Werelddag van de Telecommunicatie

Op 17 mei vieren we de Werelddag van de Telecommunicatie, een dag die gewijd is aan het belang van communicatie en technologie in onze moderne wereld. Telecommunicatie speelt een cruciale rol in het verbinden van mensen over de hele wereld, het verspreiden van informatie en het faciliteren van samenwerking en interactie op verschillende niveaus.

De Werelddag van de Telecommunicatie herinnert ons eraan hoe technologieën zoals het internet, mobiele telefoons en satellietcommunicatie onze levens hebben veranderd en de manier waarop we communiceren hebben verbeterd. Het benadrukt ook het belang van gelijke toegang tot telecommunicatiediensten voor iedereen, ongeacht hun locatie of sociale achtergrond.

Op deze dag vieren we de vooruitgang op het gebied van telecommunicatie en streven we ernaar om innovatie te blijven bevorderen om de communicatie nog verder te verbeteren.

16 Mei – Internationale Coeliakie-dag

Op 16 mei vieren we de Internationale Coeliakie-dag, een dag gewijd aan het vergroten van het bewustzijn over coeliakie, een auto-immuunziekte die wordt veroorzaakt door een intolerantie voor gluten. Mensen met coeliakie ervaren een reactie van hun immuunsysteem wanneer ze gluten consumeren, wat kan leiden tot schade aan de dunne darm en diverse symptomen zoals buikpijn, diarree, vermoeidheid en gewichtsverlies.

De Internationale Coeliakie-dag is een gelegenheid om begrip en steun te bieden aan mensen met coeliakie en hun families. Het benadrukt ook het belang van een glutenvrij dieet als de enige effectieve behandeling voor deze aandoening. Het vergroten van het bewustzijn over coeliakie helpt bij het voorkomen van misverstanden en stigmatisering en moedigt een inclusieve en ondersteunende omgeving aan voor mensen met deze aandoening.

15 Mei – Internationale Dag van het Gezin

Op 15 mei vieren we de Internationale Dag van het Gezin, een dag waarop we de waarde en het belang van families wereldwijd erkennen. Het gezin vormt de basis van de samenleving en speelt een cruciale rol in het welzijn en de ontwikkeling van individuen en gemeenschappen.

De Internationale Dag van het Gezin is een gelegenheid om de diversiteit van gezinsstructuren te vieren en de onderlinge verbondenheid en liefde binnen families te benadrukken. Het herinnert ons eraan om de banden tussen ouders en kinderen, broers en zussen, grootouders en kleinkinderen te koesteren en te versterken.

Op deze dag moedigen we ook aan tot acties die gezinnen ondersteunen en hun welzijn bevorderen, zoals toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en sociale voorzieningen. We streven naar een wereld waarin alle gezinnen de nodige steun en hulpbronnen hebben om te gedijen en te bloeien.

12 Mei – Dag van de Verpleging 

Op 12 mei vieren we de Dag van de Verpleging, een dag waarop we de onschatbare bijdragen van verpleegkundigen aan de gezondheidszorg over de hele wereld erkennen en waarderen. Verpleegkundigen zijn de ruggengraat van de gezondheidszorg, en ze spelen een essentiële rol in het bieden van hoogwaardige zorg aan patiënten in ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg en andere zorginstellingen.

De Dag van de Verpleging herinnert ons eraan om de toewijding, moed en compassie van verpleegkundigen te eren. Ze staan dag en nacht klaar om patiënten te ondersteunen, te troosten en te verzorgen, vaak onder uitdagende omstandigheden. Deze dag is een gelegenheid om onze dankbaarheid te tonen aan verpleegkundigen voor hun onvermoeibare inzet, professionaliteit en medeleven.

Laten we op deze dag ook stilstaan bij de uitdagingen waarmee verpleegkundigen worden geconfronteerd, zoals personeelstekorten, hoge werkdruk en emotionele belasting. Laten we ons inzetten voor het creëren van een werkomgeving waarin verpleegkundigen worden gewaardeerd, gesteund en erkend voor hun waardevolle bijdragen aan de gezondheidszorg.