12 Mei – Vroedvrouwendag

Op 12 mei vieren we Vroedvrouwendag, een dag gewijd aan het eren en erkennen van de belangrijke rol die vroedvrouwen spelen in de gezondheidszorg. Vroedvrouwen zijn essentiële zorgverleners die vrouwen ondersteunen tijdens zwangerschap, bevalling en de postpartumperiode. Ze bieden niet alleen medische zorg, maar ook emotionele en psychologische ondersteuning aan aanstaande moeders en hun families.

Vroedvrouwendag is een gelegenheid om de bijdragen van vroedvrouwen aan de gezondheid en het welzijn van vrouwen en pasgeborenen te erkennen. Het benadrukt ook het belang van toegang tot hoogwaardige verloskundige zorg voor alle vrouwen, ongeacht hun achtergrond of sociale status.

Op deze dag eren we de toewijding, vaardigheden en empathie van vroedvrouwen over de hele wereld. Laten we hun inzet voor het bevorderen van veilige zwangerschappen, geboorten en gezinnen waarderen en erkennen, en streven naar een wereld waarin alle vrouwen de zorg en ondersteuning krijgen die ze verdienen tijdens deze belangrijke levensfase.

9 Mei – Europadag

Op 9 mei vieren we Europadag, een dag die symbool staat voor vrede, eenheid en samenwerking binnen Europa. Deze dag herdenkt de historische verklaring van de Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman op 9 mei 1950, waarin hij pleitte voor een nieuwe vorm van politieke samenwerking die zou leiden tot de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de voorloper van de Europese Unie.

Europadag is een gelegenheid om de waarden van Europese eenheid, solidariteit en diversiteit te vieren. Het herinnert ons eraan dat ondanks onze verschillen, we als Europese naties samenwerken voor vrede, welvaart en stabiliteit in de regio. Het benadrukt ook het belang van democratie, mensenrechten en de rechtsstaat als fundamenten van de Europese samenleving.

Op Europadag worden verschillende evenementen georganiseerd, van culturele festiviteiten tot politieke bijeenkomsten, om de Europese eenheid te vieren en de banden tussen Europese landen te versterken. Laten we op deze dag onze trots tonen voor het Europese project en ons blijven inzetten voor een sterker, veerkrachtiger en inclusiever Europa.

8 Mei – Herdenken Koninginnedagdrama

Herdenken Koninginnedagdrama


Op 8 mei herdenken we het Koninginnedagdrama, een tragische gebeurtenis die ons herinnert aan de kwetsbaarheid van het leven. Op deze dag eren we de slachtoffers en staan we stil bij de impact van dit ongeluk op de samenleving. Het Koninginnedagdrama vond plaats op 30 april 2009 in Apeldoorn, toen een man met zijn auto inreed op de menigte die de koninklijke familie verwelkomde. Deze noodlottige gebeurtenis heeft diepe sporen nagelaten in de Nederlandse geschiedenis.

Het herdenken van het Koninginnedagdrama biedt ons de kans om solidariteit te tonen en compassie te tonen naar degenen die nog steeds lijden onder de gevolgen ervan. Laten we op deze dag samen stilstaan bij de waarde van het leven en ons inzetten voor een samenleving waarin veiligheid en respect voor elkaar vooropstaan. Het herdenken van deze tragedie herinnert ons eraan dat we samen moeten werken om dergelijke rampen in de toekomst te voorkomen.

8 Mei – Internationale Dag van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan

Internationale Dag van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan

Op 8 mei vieren we de Internationale Dag van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan, een dag waarop we erkennen en waarderen het cruciale werk dat deze humanitaire organisaties wereldwijd verrichten. Het Rode Kruis en de Rode Halve Maan staan ​​bekend om hun toewijding aan het verlenen van noodhulp, medische zorg en ondersteuning aan mensen in nood, ongeacht hun afkomst, religie of politieke overtuiging. Deze dag herinnert ons eraan hoe belangrijk het is om solidariteit en mededogen te tonen jegens de meest kwetsbaren in onze samenleving, vooral in tijden van crisis en conflict. Door hun inzet redden deze organisaties levens, verlichten ze het lijden van mensen en bevorderen ze vrede en stabiliteit in gemeenschappen over de hele wereld. Laten we op deze dag hun moed, toewijding en humanitaire geest eren, en laten we ons inzetten om hun nobele missie voort te zetten door te streven naar een wereld waarin iedereen veilig en beschermd is.

6 Mei – Internationale Anti-Dieetdag

Internationale Anti-Dieetdag

Op 6 mei vieren we de Internationale Anti-Dieetdag, een dag gewijd aan het bevorderen van lichaamsacceptatie en het uitdagen van de cultuur van diëten. Deze dag roept op tot het afbreken van schadelijke stereotypen en het omarmen van diversiteit in lichaamsvormen en -maten. Het doel is om een gezonde relatie met voeding en lichaamsbeeld te bevorderen, zonder de nadruk te leggen op rigide diëten die vaak leiden tot ongezonde obsessies en eetstoornissen. Door bewustwording te creëren over de schadelijke effecten van diëten en bodyshaming, streven we ernaar een positieve verandering teweeg te brengen in de manier waarop mensen naar zichzelf en anderen kijken. Op Internationale Anti-Dieetdag moedigen we aan tot zelfliefde, zelfacceptatie en het omarmen van ieders unieke schoonheid, los van maat of gewicht. Laten we samen streven naar een wereld waarin iedereen zich vrij voelt om te zijn wie ze zijn, zonder de druk van onrealistische schoonheidsidealen.

6 Mei – Dag van het Vrije Woord

Dag van het Vrije Woord

Op 6 mei vieren we de Dag van het Vrije Woord, een dag gewijd aan het belang van vrije meningsuiting en expressie. Deze dag herinnert ons eraan dat het recht om vrij te spreken en onze gedachten te uiten een essentieel element is van een vrije en democratische samenleving. Het Vrije Woord is een krachtig instrument dat de basis vormt voor open debat, kritisch denken en intellectuele groei. Het herinnert ons er ook aan dat we moeten blijven strijden tegen censuur en onderdrukking van meningsuiting, waar ook ter wereld. Op deze dag vieren we niet alleen de vrijheid van het individu om zijn of haar gedachten te uiten, maar ook het belang van het luisteren naar diverse stemmen en het respecteren van verschillende standpunten, waardoor we een inclusieve en welvarende samenleving kunnen bevorderen.

4 Mei – Star Wars-dag

Star Wars-dag


Op 4 mei vieren fans wereldwijd Star Wars-dag, een eerbetoon aan de geliefde sciencefictionfranchise die ons meeneemt naar een sterrenstelsel hier ver, ver vandaan. Op deze dag komen fans samen om hun passie voor de epische saga te delen, vaak gekleed in kostuums van hun favoriete personages en genietend van marathons van films en televisieseries.

De datum, 4 mei, is gekozen vanwege een speelse woordspeling op de iconische zin “May the Force be with you” (“Moge de Kracht met je zijn”). In het Engels klinkt dit als “May the Fourth be with you” (“Moge de Vierde bij je zijn”), wat leidde tot de viering van Star Wars-dag op deze datum.

4 Mei – Wereld Astma Dag

Wereld Astma Dag


Op 4 mei vieren we Wereld Astma Dag, een dag gewijd aan bewustwording, educatie en ondersteuning voor mensen die leven met astma. Astma is een veelvoorkomende chronische aandoening van de luchtwegen die ademhalingsproblemen veroorzaakt, zoals piepende ademhaling, kortademigheid en hoesten. Het doel van deze dag is om het begrip over astma te vergroten, de last die het veroorzaakt te verminderen en te pleiten voor betere preventie en behandeling.

Op 4 mei wordt de nadruk gelegd op het belang van een gezonde levensstijl, het vermijden van triggers zoals allergenen en luchtvervuiling, en het volgen van een passend behandelplan onder begeleiding van medische professionals. Het is ook een gelegenheid om solidariteit te tonen aan mensen met astma en hun families, en om hen aan te moedigen om actief deel te nemen aan het beheer van hun aandoening.

Laten we op Wereld Astma Dag samenwerken om de last van astma te verminderen, de kwaliteit van leven van mensen met astma te verbeteren en te streven naar een wereld waarin iedereen vrij kan ademen.

3 Mei – Internationale Dag van de Persvrijheid

Internationale Dag van de Persvrijheid

Op 3 mei vieren we wereldwijd de Internationale Dag van de Persvrijheid, een dag die gewijd is aan het belang van een vrije pers in elke samenleving. Deze dag herinnert ons eraan dat persvrijheid een essentiële pijler is van democratie en een cruciale rol speelt bij het waarborgen van transparantie, verantwoording en vrijheid van meningsuiting. Het is een gelegenheid om journalisten te eren die vaak grote risico’s nemen om de waarheid aan het licht te brengen en om persvrijheid te bevorderen in gebieden waar het onderdrukt wordt. Het is tevens een moment van reflectie over de uitdagingen waarmee journalisten wereldwijd worden geconfronteerd, zoals censuur, bedreigingen en geweld. Op deze dag komen mensen samen om solidariteit te tonen met journalisten en om het belang van persvrijheid te benadrukken als fundament van een rechtvaardige en democratische samenleving.

1 Mei – Dag van de couveuseouders

Dag van de couveuseouders

Op 1 mei vieren we de Dag van de couveuseouders, een dag gewijd aan de moedige ouders van te vroeg geboren baby’s. Deze dag erkent en eert de ongelooflijke inzet, liefde en veerkracht van ouders die een intense en vaak emotionele reis doormaken tijdens de zorg voor hun kwetsbare kinderen in de couveuse. Het is een dag om solidariteit te tonen met deze ouders, hen aan te moedigen en te steunen terwijl ze navigeren door de uitdagingen van de neonatale zorg. Deze dag herinnert ons eraan dat achter elke sterke, kleine vechter in de couveuse een liefdevolle en toegewijde ouder staat die dag in dag uit voor hen strijdt. Laten we op deze dag extra waardering tonen voor de moedige couveuseouders over de hele wereld.